Magkakasamang bumubuo ng data monetization platforms

Nakikiisa ang CredoLab sa Sapio para dalhin ang kanilang AI-powered na analytics platform sa mga kliyente na may mas malaking customer audience. Gamit ang proprietary mobile technology ng CredoLab at predictive na Machine Learning algorithms, at frictionless Fintech-as-a-Service B2B platform ng Sapio, tinutulungan namin ang mga Airlines, Telecoms, Mobile Money Operators, Payment Solution Providers, Wallets, Media companies, at Retailers na mag-generate ng mga bagong scalable na pagmumulan ng kita. Natutupad namin ito sa pag-convert ng audience nila para maging de-kalidad na leads na pre-screened para sa purchase intent at risk/affordability. Dahil sa matching algorithm namin, na-enable namin ang mga bángko, kumpanya ng insurance, at kumpanya ng consumer finance para matarget at makamit ang pinakamabuti para mga minamahal naming kostumer, ang pagbuo ng scalable revenue growth.

Matuto Pa
Alamin pa
Oo - Pagbutihin ang Application Score

Bakit Ka dapat Ma-Excite dito?

Gawing Pera ang User Base & Data Assets

Bumuo ng bagong pagmumulan ng kita sa pamamagitan ng pag-convert ng mga umiiral na users ng produkto mo patungo sa pagiging leads na gustong targetin ng insurers at financial institutions.

I-digitize ang Iyong mga Proseso

I-integrate ang mobile tech, Machine Learning, AI, at distribution capabilities na mayroong significant na benepisyo sa core business mo.

Manatiling Data Compliant

Manatiling nakasunod sa mga lokal at pandaigdigang data-privacy laws sa pag-access ng mga insights na binuo mula sa consented, non-intrusive, at anonymous na data.

Pangunahan ang mas Mahusay na Customer Experience

Likhain ang pinakamagandang customer experience sa pamamagitan ng pag-enable ng mas mataas na financial literacy at access sa insurance at financial services para sa mga kuwalipikado at interesadong users.

I-optimize ang Iyong mga Proseso

Magkaloob ng high-touch na customer engagement, campaign ROI optimization, Customer Lifetime Value enhancements, at scalable na alternatibong credit risk underwriting.

I-aggregate ang Iyong Audience

Pakinabangan ang mga Retail Value Management (RVM) namin at malalim na expertise sa Fintech para mag-engineer ng profitable na pag-unlad at responsableng mag-cater sa tumataas na demand para sa financial access mula sa umuusbong na middle class.

Matuto Pa