Scoreme

Ang scoreme ay isang proactive na paraan para makakuha ng mga kostumer - sa katunayan, sila ang lalapit sa 'yo. Binibigyan ng app ang mga users ng digital credit score na nag-a-identify sa mga pinakadeserving na kostumer at bibigyan sila ng link sa produkto na nararapat sa kanila.

Matuto Pa

Hayaan ang mga lead

na lumapit sa 'yo.

Targetin at akitin ang tamang leads

Ilaan ang tamang uri ng credit sa tamang mga konsyumer batay sa highly predictable na credit analysis.

Cinustomize na digital scoring

Madali at white labelled digital scoring solution na iniangkop sa iyong tailored layunin ng negosyo, markets, at industriya.

Mag-live agad-agad

Isang simpleng plug-at-play tool na makakapagpasimula sa iyo agad-agad para makapagsimula ka kaagad na makatanggap ng de-kalidad na leads.

Mag-book ng Demo

Mag-Explore Pa