Credoapply

Isang real-time na paraan na babago ng buong buhay; pinapayagan ng app na ito ang mga kostumer na mamilì, mag-apply, at kumuha ng loans, sa napaikling panahon. Ginagabayan ng credoapply ang mga kostumer sa aplikasyon, KYC requirement completion, anti-fraud checks, at digital credit scoring sa loob ng kaunting simpleng hakbang. At online lahat - para sa maayos, fully digitzed, at gamified na onboarding experience.

Tingnan kung paano gumagana

Ngayon makakapag-apply na ang mga kostumer

nang wala gaanong nangyayaring pag-a-apply.

Digitally onboard

mga kostumer

Mobile intelligence para tumulong sa pag-manage ng lahat ng hakbang sa onboarding process - mula sa application form, anti-fraud checks, hanggang sa credit scoring.

Automated na fraud scoring checks

Natatalo nito ang mga mapanlinlang na aplikante sa pagsusuri ng higit sa 45 uri ng fraud sa pamamagitan ng tailor-made fraud prevention strategies.

KYC at credit scoring sa iisang touch point

Kalimutan na ang abala sa paggawa ng iba't ibang functions sa iba't ibang systems gamit itong one-stop-shop digital application platform.

Mag-book ng Demo

Mag-Explore Pa