CredoMeter

Ang CredoMeter ay ang go-to tool mo sa pag-chart out ng performance ng iyong negosyo mula sa kalagayan nito ngayon hanggang sa kung saan mo ito gustong umabot. Gamit lang ang 3-input, ipapakita namin sa iyo kung gaano talaga kapani-paniwala ang iyong kasalukuyang pamamaraan sa scoring at kung ano ang maaari mong gawin upang mapabuti pa ito.

Bigyan ng Score ang aking Negosyo

Bigyan ng natin ng score ang iyong negosyo

Binuo ng aming mga data scientists sa CredoLab, tinutulungan ka ng CredoMeter na masuri ang iyong scoring performance sa 3 simpleng hakbang:

  1. Piliin ang iyong kasalukuyang Gini Coefficient , ang sukat kung gaano katumpak ang iyong scoring methods ngayon;
  2. Piliin ang Rate ng Pag-apruba , ang porsiyento ng mga aplikasyon na inaprubahan mo mula sa kabuuang bilang ng mga aplikasyon na iyong natanggap; at
  3. Piliin ang Bad Rate , o Rate ng Delinquency, ang porsiyento ng mga defaulters sa mga naaprubahang aplikante.

Gini

Rate ng Pag-apruba (%)

Hindi magandang rate (%)