Nagsisimula sa isang chat ang mas maraming “Oo’

Gusto naming marinig ang mga hámon na kinakaharap mo at tingnan kung maaari naming gawing oportunidad ang mga ito para sabihing "Oo".

Salamat sa pagtatanong. Makikipag-ugnayan kami sa 'yo sa lalong madaling panahon.

Naku! May nangyaring mali habang isinusumite ang form.