Mas marami ang “Oo 'nagsisimula sa isang chat

Gusto naming marinig ang iyong mga hamon at makita kung maaari naming gawin ito sa mga pagkakataon na sabihin na "Oo".

Salamat sa iyong pagtatanong. Makikipag-ugnay kami sa iyo sa lalong madaling panahon.

Naku! May nangyaring mali habang isinumite ang form.