Embedded Scoring? Magandang pakinggan.

Ang tradisyunal na pagsusuri sa peligro ay nag-iiwan sa milyun-milyong tao na hindi nasisiyahan.

Bawiin natin iyon gamit ang alternatibong credit scoring.

Naka-embed na Scoring mula sa credolab. Kumpiyansang magsabi ng oo.

Naniniwala kami na ang mga pautang ay nagpapabuti ng buhay. Iyon ang dahilan kung bakit kami sa credolab ay nasa isang misyon na tulungan ang mga lender na sabihin na “Oo” sa mas maraming tao. Sa aming naka-embed na credit scoring na gumagamit ng alternatibong data, makakatulong kami sa iyo na gawing available ang credit sa mga karapat-dapat ngunit hindi napapansing tao. Nangangahulugan iyon ng mas maraming kwalipikadong customer para sa iyo, at mas patas na mundo para sa mga taong hindi pinapansin ng mga lumang pamamaraan ng credit rating.

Makipag-usap sa amin upang talakayin ang landas tungo sa mga bagong customer, sa patas na sistema, at sa mas maraming "Oo!"

"Um-Oo"

Mga parangal