Milyon-milyong tao ang hindi nasisiyahan dahil sa tradisyonal na risk evaluation.

Baguhin natin 'yan gamit ang alternative credit scoring.

Mainam para sa mga Neobanks, Challenger Banks, BNPL, Bangko, at Digital Lenders

Epektibong alternative credit scoring

Pinapakinabangan ng model namin ang alternative data, para tumulong sa 'yo na gawing available ang credit para sa mga karapat-dapat ngunit hindi napapansin na mga tao.

Magsimula

Aprubahan ang mas maraming magandang kostumer nang parang superhero!

Ginagamit ng Credolab ang di-naghihimasok at anonymous metadata para iskoran ang mga kostumer. Ganap kaming sumusunod sa mga lokal na batas sa data privacy, kabilang ang GDPR. Ang layunin namin ay protektahan ang privacy ng mga kostumer habang pinapalakas ang pinansiya nila.

100% Predictivity na may 0% Personal na Data

Pinapahalagahan namin ang privacy ng iyong mga kostumer gaya mo rin. Sa pag-akses lang ng metadata nila, nagje-generate kami ng credit scores na predictive at responsableng kinuwenta. Ang Privacy Policy namin ay naglalatag ng kung anong impormasyon ang kinokolekta namin, kung ano ang ginagawa namin doon, at bakit.

Tignan ang aming privacy policy

Isang segundo para Um-"Oo"

Walang-Kapantay na Bilis at Predictability
Ang bank-grade scoring algorithm namin ay nagje-generate ng pinaka-predictive at episyenteng alternative credit scores sa market. Kaya naming kunin ang mga scores mo na may karagdagang insights, sa loob lang ng isang segundo. At pagkatapos puwede ka nang bumago ng buhay para sa ikabubuti.

Pinasadyang credit scoring

Iniaangkop namin ang aming mga model sa bawat kliyente. Maaaring hubugin ang alternative credit scoring namin para makatulong sa 'yo na gumawa ng mga credit decisions sa banking, consumer finance, buy now pay later, online at mobile lending, online aggregators, wallets, e-commerce, at auto lending. Para maka-"Oo" ka sa mga tao na nangangailangan ng inyong tulong, anumang larangan mo.

Simulan na natin

Isang solusyon para sa bawat nagpapahiram.

Tuklasin kung paano ka namin matutulungan.

Mga NeoBanks at Challenger Banks

Pakinabangan ang solusyon namin para madiskubre ang isang di-pa-napapasok na source ng data para makatanggal ng panganib sa isang panibagong market.

Bili Ngayon, Bayad Mamaya

Ang aming innovative na solusyong digital ay maaaring makatulong sa 'yo na makakuha ng mas maraming kostumer at masala ang mga totoong panganib mula sa mga artipisyal.

Mga Bangko at Consumer Finance

I-enhance ang tradisyonal na lending risk practice mo gamit ang digital credit scoring solution ng credolab para mag-assess ng mga bagong market segments.

Mga Nagpapahiram sa Digital

Ang aming advanced credit scoring algorithms ay pwedeng makatulong sa 'yo na makagawa ng mas tumpak na credit ratings para magkaloob ng mas maraming loans sa mga bagong kostumer.

Mga Kasosyo Namin

Hindi sigurado kung saan magsisimula?

Kontakin kami ngayon

Kontakin kami